สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

     

      โครงการปันน้ำใจ...ให้น้องที่ชายแดน

 

ยังมีเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบทอันห่างไกลจากความเจริญของเมืองกรุงที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือรวมถึงอาหารกลางวันจำนวนมากอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเหล่านี้ไม่มีโอกาสเหมือนกับเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่ในเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือสังคมแต่มีภารกิจมากทำให้ไม่มีโอกาสดำเนินการได้

พันธกิจเพื่อคนพิการ (Mission For Disabled)จึงมีภาระใจที่อยากจะประสานความช่วยเหลือไปยังเด็กๆเหล่านี้ทุกคน เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยวิธีการช่วยเหลือนั้นชมรมฯจะไม่ขอรับเงินบริจาคแต่จะใช้วิธีการแบ่งปันรายได้จากการทำงานของพวกเรามอบให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการฯต่อไป

โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารกว่า 193 แห่งทั่วประเทศ และจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 28,585 คน ที่ยังรอ   ความเมตตาจากท่านในวันนี้

Those who bring sunshine to the lives of others cannot keep it from themselves.

ใครก็ตามที่นำแสงตะวันไปสู่ชีวิตผู้อื่น
ย่อมไม่สามารถเก็บมันไว้กับตัวเองได้
James M. Barrie 

      โครงการสร้างอาชีพ...ให้ผู้พิการ

    

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการลงทะเบียนประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งผู้พิการเหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่ยังต้องตกเป็นภาระสังคมมาโดยตลอด  

พันธกิจฯจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการสร้างอาชีพให้ผู้พิการซึ่งจะช่วยให้ผู้พิการที่ได้ร่วมในโครงการนี้สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวของเขาเอง โดยเราเป็นเพียงผู้คอยดูแลในด้านการลงทุน สถานที่ประกอบการ การตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารการเงินให้แก่ผู้พิการเพื่อความสำเร็จในระยะยาว และสอนให้ผู้พิการทุกคนได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือกันด้วยการแบ่งปันรายได้จากการทำงานมอบให้แก่พี่น้องผู้พิการและเด็กยากไร้คนอื่นๆ

ช่วยคนพิการให้ถูกวิธี..คือช่วยเราให้มีอาชีพ


           
               รายละเอียดโครงการฯ

 

 

เราเพียงต้องการมีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระของสังคมด้วยการวางรากฐานและแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทั่วประเทศซึ่งอาจเป็นเพียงการเริ่มต้นในจุดเล็กๆ สำหรับความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้พิการในวันนี้และถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากสักเท่าไร เราก็ต้องเดินต่อไป                         

แหล่งที่มาของผู้พิการ

ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ต้องเป็นผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้เช่น ขาพิการแขนขาอ่อนแรง หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ นั่งรถวีลแชร์ โดยรับสมัครจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกฝนอาชีพคนพิการทั่วประเทศ  
  • สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย)
  • ทางจดหมายและอีเมล  pantakitsin@gmail.com view